Zabytki

ZABYTKI

Grodzisko w Oborowie

Wczesnośredniowieczne grodzisko nizinne o kształcie nieregularnego owalu, położone na rozległej kępie, wśród podmokłych łąk i bagien, w odl. ok.1,5 km na pd.- wsch. od wsi opodal Jez. Zamkowego. Obwiedzione pierścieniowatym wałem wchodziło w skład plemiennej południowej rubieży pomorskiej. Upadek grodu nastąpił pod koniec  X w.

Grodzisko znajduje się pomiędzy szosą z Kęsowa do Chojnic a zanikającym Jeziorem Zamkowym. Z asfaltowej drogi Chojnice - Kęsowo kierujemy się w prawo, na Kęsowo. Jedziemy około 400 metrów i zjeżdżamy znowu w polną drogę w lewo, w kierunku Zamkowej Góry.

Nagrałeś ciekawą trasę w Borowiackich Szlakach?
dodaj
Chcesz dodać ciekawy obiekt do Borowiackich Szlaków?
dodaj
Znasz interesującą historię o Borowiackich Szlakach?
dodaj