KOŚCIOŁY

Kościół w Gostycynie Parafia Świętego Marcina

Informacje o miejscu
Gostycyn
Główna 46

tel. 52 334 60 17

Porządek Mszy Świętych:
Dni powszednie: 17.00 (zimowe), 18.00 (letnie)
Niedziele i święta : 8.15, 10.00, 11.15

 

Kościół parafialny w Gostycynie, pod wezwaniem św. Marcina był konstrukcji drewnianej. W świątyni znajdowały się trzy drewniane ołtarze. W ołtarzu głównym znajdował się starodawny obraz Matki Bożej trzymającej małego Jezusa. Nad nim umieszczono obraz Zbawiciela Świata. W kościele była chrzcielnica, chór, ambona oraz ławki. Wokół kościoła znajdował się cmentarz. Następna wizytacja dokonana przez archidiakona i oficjała kamieńskiego Remigiusza Michała Jezierskiego w 1965 r. stwierdza, iż w zasadzie w kościele, od poprzedniej wizytacji, nie zaszły większe zmiany. W ołtarzu głównym znajdował się obraz Matki Boskiej Wniebowzięcia trzymającej małego Jezusa. W wizytacji z 1744 r. stwierdzono, iż kościół w Gostycynie jest już starą i nie nadającą się do remontu budowlą. W 1766 r. ks. Szymon Raduński podjął się budowy nowego, drewnianego kościoła. Świątynia długo nie przetrwała. Spłonęła z większą częścią wsi w pożarze, który wybuchł 30 kwietnia 1791 r. Na nowy kościół mieszkańcy wsi czekali ponad ćwierć wieku. Wpłynęło na to wiele czynników. Wiązały się one z ogólną sytuacją polityczną w Europie (okres wojen napoleońskich), która bezpośrednio przekładała się także na los tej społeczności parafialnej. Mimo trudności finansowych udało się w 1819 r. wznieść nową świątynie, którą w kolejnych latach modernizowano. W trakcie tych prac powstały także zabudowania parafialne. W 1910 r. podjęto szerokie prace modernizacyjne gostycyńskiego kościoła.

Nagrałeś ciekawą trasę w Borowiackich Szlakach?
dodaj
Chcesz dodać ciekawy obiekt do Borowiackich Szlaków?
dodaj
Znasz interesującą historię o Borowiackich Szlakach?
dodaj