KOŚCIOŁY

Kościół w Śliwicach Parafia Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej

Informacje o miejscu
Śliwice
Ks. St. Sychowskiego 29

tel. 52 334 00 12

Porządek Mszy Świętych
Dni powszednie: 17:00, 18:00
Niedziele i święta: 7:30, 9:00, 11:00, 18:00, 13:15 (Zarośle), 14:30 (Okoniny)
Kościoły filialne Św. Brata Alberta Chmielowskiego (Zarośle)

 

Pierwszy kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach ufundowali i wybudowali być może książęta pomorscy, ponieważ Śliwice były ich własnością rodową. Z uwagi na dostatek drewna w lasach książęcych kościół wzniesiono drewniany z krytą strzechą. Przylegała do niego dzwonnica, w której wisiał duży dzwon ulany przez Berenta Bauschke z Gdańska. Stał on w tym samym miejscu, gdzie obecny kościół katolicki. Parafia śliwicka należała aż do 1583 roku do dekanatu starogardzkiego, potem została przyłączona do dekanatu i starostwa świeckiego.

W 1618 roku w miejsce małego kościoła wzniesiono nową, ale bardziej okazałą świątynię przypominającą swoim kształtem rotundę. Bogate wyposażenie wyróżniało śliwicki dom Boży wśród kościołów wiejskich w Prusach Królewskich pod koniec pierwszej połowy XVIII wieku. Murowany kościół w Śliwicach został zbudowany dopiero w 1830 roku, a jego konsekracja nastąpiła 10 października tego też roku. Ta świątynia zbudowana z cegieł i kamienia, neogotycka z elementami klasycystycznymi, jednonawowa i z kwadratową wieżą krytą siodłowym dachem, rozbudowana została w 1902 roku
 

Nagrałeś ciekawą trasę w Borowiackich Szlakach?
dodaj
Chcesz dodać ciekawy obiekt do Borowiackich Szlaków?
dodaj
Znasz interesującą historię o Borowiackich Szlakach?
dodaj