Muzea

,

Muzeum Sygnałów Myśliwskich

Tuchola
Nowodworskiego 9-13
MUZEA

Muzeum Borów Tucholskich

Informacje o miejscu
Tuchola
ul. Podgórna 3

Muzeum Borów Tucholskich zostało udostępnione zwiedzającym 27 września 1980r., jako oddział Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Na siedzibę muzeum przeznaczono budynek z przełomu XIX/XX wieku, zlokalizowany przy zbiegu ulic Podgórnej i Murowej, który swoją architekturą nawiązuje do dawnych spichlerzy. Jest to jednak obiekt murowany, o stropach drewnianych, belkowych. W przeszłości pełnił on różne funkcje gospodarcze: magazynowano w nim zboże, rozlewano piwo, produkowano lody i skupowano zioła.
Budynek posiada 4 kondygnacje - trzy z nich przygotowano do celów wystawowych.
W Muzeum Borów Tucholskich można zobaczyć wystawy stałe i czasowe. Znajdują się tu min. sala poświęcona historii miasta, wystawa chaty borowiackiej, wystawa flory i fauny Borów Tucholskich.
Ponadto w Muzeum w ciągu roku odbywa się szereg imprez kulturalnych oraz prowadzone sa zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z powiatu tucholskiego.Muzeum Borów Tucholskich czynne:
IX – VI poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

VII - VIII: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota - niedziela 10.00 - 16.00

Ceny biletów:
Bilet normalny - 6 zł
Bilet ulgowy - 3 zł
Przewodnik - 15 zł
Posiadacze Karty Dużej Rodziny - 50 % ceny biletu (normalnego lub ulgowego)
Do nabycia biletu ulgowego upoważnieni są:
- młodzież szkolna i studenci
- emeryci i renciści
Do bezpłatnego wstępu upoważnieni są:
- dzieci do lat 7
- inwalidzi i ich opiekunowie
- pracownicy innych muzeów
- grupy zorganizowane dzieci i młodzieży ze szkół powiatu tucholskiego.

Nagrałeś ciekawą trasę w Borowiackich Szlakach?
dodaj
Chcesz dodać ciekawy obiekt do Borowiackich Szlaków?
dodaj
Znasz interesującą historię o Borowiackich Szlakach?
dodaj