MÓWIĄCE KAMIENIE

Kopalnia węgla brunatnego BUKO

zdjecie

Cała historia sięga około 1850 roku kiedy to ówcześni mieszkańcy Piły-Młyn odkryli, że jak się dobrze w ziemi pokopie to można natrafić na węgiel - nie ten kamienny, ale brunatny - wystarczająco dobry aby domy ogrzewać i tak rozpoczęło się lokalne wydobywanie węgla przez mieszkańców. Trwało to do roku 1892 kiedy to dwaj bracia pochodzenia niemieckiego David i Jakob Bukowzer (Bukoizer) w czasie prac remontowych drogi w Pile-Młyn też natrafili na pokłady węgla brunatnego. Niemiecka rzetelność nakazała im wówczas sprawdzić co też kryje ta ziemia. Do zbadania pokładów węgla zatrudnili znanego w owych czasach geologa z Berlina niejakiego Jentzsch'a (1892). Pojawił się wkrótce na miejscu wraz ze swoimi ludźmi i rozpoczął badania. Wykonano szereg odwiertów geologicznych i sporządzono pierwszą mapę z przekrojem geologicznym terenu w Pile-Młyn. Wyniki okazały się obiecujące. Węgiel zalegał w pokładach poziomych na głębokości do 100 metrów pod powierzchnią gruntu. Poziomy rozkład pokładów został później zanegowany przez geologów badających te tereny po 1900 roku. Bracia David i Jakob Bukowzer wybili pierwsze szyby i sztolnie górnicze o długości 250 metrów znajdujące się na głębokości 19.6 m pod powierzchnią (Stolln I, Stolln II i Stolln III - na podstawie mapy kopalni „Grube Buko bei Tuchel”) i rozpoczęli wydobywanie węgla brunatnego na skalę przemysłową z pierwszej założonej w Pile-Młyn kopalni o nazwie BUKO (od nazwiska jej założycieli). Już w grudniu 1892 roku wysłano kilka pierwszych wagonów z węglem do Berlina. Ze względu na brak doświadczenia w podziemnym wydobywaniu węgla praca nastręczała wiele trudności, a sama kopalnia działała z czasowymi przerwami w wydobycie.

(źródło: http://www.buko.las.pl/pila/kopalnie)
Nagrałeś ciekawą trasę w Borowiackich Szlakach?
dodaj
Chcesz dodać ciekawy obiekt do Borowiackich Szlaków?
dodaj
Znasz interesującą historię o Borowiackich Szlakach?
dodaj