MÓWIĄCE KAMIENIE

Rezerwat przyrody – Jezioro Zdręczno

zdjecie


Położony około 5 km na północny zachód od Woziwody, od południowego wschodu jego otulina przylega do otuliny rez. „Jeziorka Kozie”. Jest rezerwatem wodno-torfowiskowym, powstałym dla zachowania jeziora o charakterze eutroficznym. Jezioro jest krańcowym ogniwem długiej rynny odpływowej wypełnionej ciągiem jezior, do których należą jeziora: Sztuczne, Grzybiec, Biała, Biełłniec, Ośna, Tuczno. Otulinę rezerwatu od strony zachodniej stanowi piękny starodrzew sosnowy . Rezerwat posiada plan ochrony opracowany na łata 1988- 1997.

Jezioro najlepiej odwiedzać przy okazji oglądania J. Kozich. Od północnego zachodu otulina rezerwatu przylega do drogi gminnej Klocek - Zapędowo. Jest dostępny do prowadzenia obserwacji tylko z niektórych miejsc na brzegach jeziora.  Nagrałeś ciekawą trasę w Borowiackich Szlakach?
dodaj
Chcesz dodać ciekawy obiekt do Borowiackich Szlaków?
dodaj
Znasz interesującą historię o Borowiackich Szlakach?
dodaj