MÓWIĄCE KAMIENIE

Punkt widokowy na dolinę rzeki Kamionki

zdjecie


W tym miejscu warto zatrzymać się na dłuższą chwilę, nie tylko po to, by spojrzeć na dolinę Kamionki, ale też by wsłuchać się w odgłosy ptaków mieszkających w naturalnym biotopie nad rzeką, zrobić zdjęcia ptaków zamieszkujących pola i łąki, akweny wodne i lasy, przy pomocy lornetki podziwiać ptaki mieszkające w pobliskim lesie czy, przy odrobienie szczęścia, zaobserwować sarny i jelenie chroniące się w zagajnikach. Występują tu ptaki polne, leśne, łąkowe i wodne: gajówka, dzięcioł duży, kapturka, kos, słowik szary, bocian, dwa gatunki potrzewki cieniówki i jarzębatki, gęsiorka, zięba, trznadel oraz błotniak stawowy. Można też zaobserwować sejmiki żurawi.


Nagrałeś ciekawą trasę w Borowiackich Szlakach?
dodaj
Chcesz dodać ciekawy obiekt do Borowiackich Szlaków?
dodaj
Znasz interesującą historię o Borowiackich Szlakach?
dodaj